เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป ฮ.ท.60 (Black Hawk)

ผู้สร้าง
บริษัท SIKORSKY AIRCRAFT ประเทศ สหรัฐอเมริกา .
ประเภท
เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป
เครื่องยนต์
T-700-GE-701C เทอร์โบชาฟ จำนวน 2 เครื่องยนต์
การบรรทุก
น้ำหนักเปล่า 11,500 ปอนด์
น้ำหนักบรรทุกภายนอก 9,000 ปอนด์
น้ำหนักรวมพร้อมวิ่งขึ้น 22,000 ปอนด์

สมรรถนะและขีดความสามารถ

ความเร็วสูงสุด 193 นอต
ความเร็วเดินทาง 120-150 นอต หรือ 222-277 กม.ชม.