เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 206 (ฮ.ท.206)

ผู้สร้าง
บริษัทเบลล์เฮลิคอปเตอร์ สหรัฐอเมริกา
ประเภท
ฮ.ใช้งานทั่วไป 5 ที่นั่ง
เครื่องยนต์
GASTURBINE ALLISON 250-C20 จำนวน 1 เครื่องยนต์ 400 แรงม้า
การบรรทุก
น้ำหนักเปล่า 1,584.3 ปอนด์
น้ำหนักบรรทุก 1,615.7 ปอนด์
น้ำหนักรวม 3,200 ปอนด์
ติดเปลสนามได้ 6 เปล
สมรรถนะและขีดความสามารถ
ความเร็วสูงสุด 130 นอต หรือ 234 กม./ชม.
ความเร็วเดินทาง 110 นอต หรือ 198 กม.ชม.