เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 212 (ฮ.ท.212)

ผู้สร้าง
บริษัทเบลล์เฮลิคอปเตอร์ สหรัฐอเมริกา
ประเภท
ฮ.ใช้งานทั่วไป 14 ที่นั่ง
เครื่องยนต์
แพรตแอนด์วิสนีย์ PT6-3B เทอร์โบชาพท์ จำนวน 2 เครื่องยนต์ เครื่องยนต์ละ
900 แรงม้า (รวม 1,800 แรงม้า))
การบรรทุก
น้ำหนักเปล่า 2,753 กก.
น้ำหนักรวม 5,600 กก.
สมรรถนะและขีดความสามารถ
ความเร็วสูงสุด 120 นอต หรือ 216 กม./ชม.
ความเร็วเดินทาง 100 นอต หรือ 180 กม.ชม.