เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป Bell 214ST

ประเภท
เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป   
เครื่องยนต์
GE CT7-2A จำนวน ๒ เครื่องยนต์ ๆ ละ ๑,๖๒๕ SHP
ความเร็วสูงสุด

๑๖๐ นอต ความเร็วเดินทาง ๑๒๐ นอต

ระยะบินไกล
๔๕๑ ไมล์ทะเล บินนาน ๓.๓ ชั่วโมง
ผู้โดยสาร
๑๔ - ๑๖ คน
เพดานบิน
๑๓,๒๐๐ ฟุต
เปลพยาบาล
๖ เปล