เครื่องบินใช้งานทั่วไป แบบ 20 (บ.ท.20)

ผู้สร้าง
บริษัท ฮาวิแลนด์ แอร์คราฟทฺ คานาดา
ประเภท
์ใช้งานทั่วไป   6  ที่นั่ง
เครื่องยนต์
แพรทแอนด์วิตนีย ์ R - 985 - AN1
สูบดาว 9 สูบ  450 แรงม้า
น้ำหนักเปล่า
เปล่า  1361  ก.ก. วิ่งขึ้นสูงสุด  2313  ก.ก.
ความเร็วสูงสุด
140  ไมล์/ช.ม.  เดินทาง 135  ไมล์/ฃ.ม.
พิสัยบิน
778  ไมล์/ช.ม.
เพดานบิน
18000    ฟุต
บินนาน
5.5  ช.ม.