เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบ 47 (ฮ.ล.47)

ผู้สร้าง
บริษัทโบอิ้งเฮลิคอปเตอร์ สหรัฐอเมริกา
ประเภท
ฮ.ลำเลียงขนาดกลาง 38 ที่นั่ง
เครื่องยนต์
SHAFT TURBINE (Lycoming) T55-L-712 SSB
2 เครื่องยนต์ ๆ ละ  3,750 แรงม้า
การบรรทุก
54,000 ปอนด์
น้ำหนักยกหิ้วภายนอก 23,000 ปอนด์
จำนวนผู้โดยสาร 33 นาย (ทหารพร้อมอุปกรณ์)
จำนวนผู้โดยสาร 44 นาย (ติดตั้งที่นั่งเสริม) )
จำนวนผู้โดยสาร 60 นาย (พื้นที่ว่าง)
สมรรถนะและขีดความสามารถ
ความเร็วสูงสุด 170 น็อต
ความเร็วเดินทาง 130 น็อต
พิสัยบิน 307 นอติคอลไมล์
เพดานบิน 200,000 ฟุตบินได้นาน 2.30 ชม
.
ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ

เปลพยาบาล 24 เปล
รอกกู้ภัย (รับน้ำหนักได้ 600 ปอนด์)
ขอยกหิ้ว ( HOOK) 3 จุด จุดหน้าและหลังรับ นน.ได้ จุดละ 25,000 ปอนด์
จุดกลางรับน้ำหนักได้ 26,000 ปอน

ขีดความสามารถ

•  บรรทุก รยบ.1/4 ตันได้ 2 คัน
•  ป.105 มม. M 56 ได้ จำนวน 4 กระบอก พร้อมพลประจำปืน และกระสุนตามอัตรามูลฐาน
•  ขนย้ายผู้ป่วยโดยติดตั้งเปลพยาบาลได้ 24 เปล โดยมีแพทย์ และพยาบาล ดูแลรักษาด้วย
•  ติดตั้ง STATIC ANCHOR สำหรับกระโดดร่มแบบ STATIC LINE

การยกหิ้วภายนอก

•  โดยใช้รอกกู้ภัย (HOIST) รับน้ำหนักได้ 600 ปอนด์ ใช้ในกรณีอากาศยาน
ลงสู่พื้นไม่ได้
•  โดยใช้ตะขอยกหิ้ว (HOOK) ซึ่งมีจำนวน 3 ตำแหน่ง
    ด้านหน้า/หลัง รับน้ำหนักได้จุดละ 25,000 ปอนด์
    ตำแหน่งกึ่งกลางรับน้ำหนักได้ 26,000 ปอนด์ 
   สามารถยกหิ้ว ป.155 มม. M.198, ป.105 มม.ทุกชนิด, ปตอ.วัลแคน, รยบ. 5    ตัน, รยบ.2 1/2 ตัน  รถถากถาง, รถปรับเกลี่ย, ตู้คอนเทนเนอร์, ถังยางบรรจุ    สป.3 ฯลฯ
•  ยกหิ้วตระกร้าบรรจุน้ำดับเพลิงแบบหิ้ว ใช้กับอากาศยาน HL – 9800 สามารถบรรจุน้ำได้  9,840 ลิตร

 

การลอยบนผิวน้ำ

การเตรียมการ

- ปิดประตู (HOOK) กลางใต้ท้องเครื่องให้เรียบร้อย
- ปิดประตูหน้าขวา
- ติดตั้ง WATER DAM ด้านท้ายเครื่อง
- ปิด RAMP ท้ายเครื่อง
- เก็บไฟค้นหา, L/D LIGHT ให้เรียบร้อย

ขั้นการลงน้ำ

- เปิด S/W PITOT TUBE, SIDESLIP PORT เพื่อไล่ไอน้ำออกจากท่อ, เปิดที่ปัดน้ำฝน
- ระดับน้ำควรจะลึกในระดับปลอดภัย ไม่มีสิ่งกีดขวาง และสามารถมองเห็น
สิ่งกีดขวางด้านหน้าได้
- ลงสัมผัสพื้นน้ำด้วยความนุ่มนวล ห้ามลงกระแทกผิวน้ำ
- TAXI ด้วยความเร็วไม่เกิน 10 KNOTE ทิศทางการเคลื่อนที่ควรจะเป็นแนว
ตรงไปข้างหน้า
- ปฏิบัติการบนน้ำได้ไม่เกิน 30 นาที
- น้ำหนักบรรทุก ปกติ - 36,000 ปอนด์, EMER - 46,000 ปอนด์