เฮลิคอปเตอร์โจมตี แบบ 1 (ฮ.จ.1)

ผู้สร้าง
บริษัทเบลล์เฮลิคอปเตอร์ สหรัฐอเมริกา
ประเภท
ฮ.โจมตี จำนวน 2 ที่นั่ง( เรียงกันหน้า-หลัง)
เครื่องยนต์
1 GASTURBINE (LYCOMING) T55-L-703
ให้กำลังสูง 1,800 แรงม้า กำลังแรงม้าใช้งาน1,292 แรงม้า
ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ
ปืนกลอากาศ(ปืนใหญ่ขนาด 20 มม. M 197) 3 ลำกล้อง
จรวดขนาด 2.75 นิ้ว กระเปาะจรวดติดตั้งที่ใต้ปีกทั้ง 2 ข้าง ๆ ละ 38 นัด
จรวด TOW
สมรรถนะและขีดความสามารถ
ความเร็วสูงสุด 190 นอต หรือ 342 กม./ชม.
ความเร็วเดินทาง 150 นอต หรือ 270 กม.ชม.