เฮลิคอปเตอร์ฝึก แบบ 300 (ฮ.ฝ.300)

ผู้สร้าง
บริษัท SCHWEIZER AIRCRAFT CORP (SAC)
ประเภท
ฮ.ฝึกขั้นต้น 2 ที่นั่ง (เคียงกัน)
เครื่องยนต์
LYCOMING HIO-360-DLA (4 (4 สูบ)
แรงม้าที่ใช้งาน 190 แรงม้า ที่รอบ 3,200 จำนวน 1 เครื่อง
การบรรทุก
น้ำหนักเปล่า 1,023 ปอนด์
น้ำหนักบรรทุกภายนอก 1,050 ปอนด์
น้ำหนักรวม 2,050 ปอนด์
สมรรถนะและขีดความสามารถ
ความเร็วสูงสุด 105 นอต หรือ 168 กม./ชม.
ความเร็วเดินทาง 75 นอต หรือ 120 กม.ชม.