เครื่องบินตรวจการณ์ แบบ แอล 19   ( L- 19  )

ผู้สร้าง
บริษัท Cessna Aircraft สหรัฐอเมริกา
ประเภท
เครื่องบินตรวจการณ์
เครื่องยนต์
ลูกสูบ Continental ให้กำลัง 213  แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง
กางปีก
36  ฟุต
ยาว
25  ฟุต   10   นิ้ว
สูง
7   ฟุต    4   นิ้ว
น้ำหนักสูงสุด
2400   ปอนด์
ความเร็วสูงสุด
151   ไมล์/ชม.
อัตราเร็วเดินทาง
104  ไมล์/ชม.
อัตราไต่
1290  ฟุต/นาที
พิสัยบิน
306  ไมล์
น้ำหนักบรรทุก
550   ปอนด์
หรือผู้โดยสาร
1  คน