เฮลิคอปเตอร์ฝึก แบบ 13 (ฮ.ต.13)

ผู้สร้าง
เบลล์ เฮลิคอปเตอร์ กัมปานี (สหรัฐฯ)
ประเภท
ธุรการทั่วไป ๒ ที่นั่ง
เครื่องยนต์
ลูกสูบ Lycoming TVO-435-25 กำลัง ๒๐๐ แรงม้า ๑ เครื่อง
เส้นผ่าศูนย์กลางโรเตอร์หลัก
๓๗ ฟุต ๑.๕ นิ้ว
รเตอร์หาง
๕ ฟุต ๑๐ นิ้ว
ยาว
๓๒ ฟุต ๗ นิ้ว
สูง
๙ ฟุต ๓.๗๕ นิ้ว
น้ำหนัก
๑,๙๓๖ ปอรด์ (๘๗๗ กก.)
อัตราความเร็ว
๑๐๐ ไมล์/ชม. (๑๘๕.๒ กม.)
พิสัยบิน
๒๕๐ ไมล์ (๔๖๓ กม.)
เพดานบิน
๑๘,๐๐๐ ฟุต