เครื่องบินใช้งานทั่วไป แบบ 6 (บ.ท.6)

" เครื่องยนต์ Pratt & Whitney จำนวน 1 เครื่องยนต์
" ผู้สร้าง บริษัท Fairchild Hiller
" Principal Dimensions กว้าง 49 ฟุต 10.5 นิ้ว ยาว 36 ฟุต 1 นิ้ว สูง 15 ฟุต 6 นิ้ว
" เครื่องบินธุรการและตรวจการณ์
" ความเร็วสูงสุด 140 Knots เพดานบินสูงสุด 25,000 ฟิต
" น้ำหนักบรรทุกรวม 4,850 ปอนด์ (บรรทุกผู้โดยสาร 9 ที่นั่ง)
" บินได้นาน 4 ชั่วโมง 30 นาที
" พิสัยบิน 495 ไมล์ทะเล
" ประจำการเมื่อ 16 พ.ค. 2520
" ปลดประจำการเมื่อ 19 พ.ค.2531