เครื่องบินใช้งานทั่วไป แบบ 17 (บ.ท.17)

ผู้สร้าง
บริษัท เซสส์น่า สหรัฐอเมริกา
ประเภท
บ.อัตถประโยชน์ 6 ที่นั่ง
เครื่องยนต์
คอนติเนลตัล IO-520-D กำลัง 300 แรงม้า ที่รอบ 2,850
การบรรทุก
น้ำหนักเปล่า 1,585 ปอนด์
น้ำหนักบรรทุกภายนอก 1,765 ปอนด์
น้ำหนักรวม 3,350 ปอนด์
สมรรถนะและขีดความสามารถ
ความเร็วเดินทาง 169 นอต หรือ 270 กม.ชม.