อากาศยานไร้นักบิน SEARCHER MK-I (UAV)

ผู้สร้าง
บริษัท Israel Aircraft Industries Malat Divition
ประเภท
อากาศยานไร้นักบิน
เครื่องยนต์
ลูกสูบ จำนวน 1 เครื่อง 47 แรงม้า
สมรรถนะและขีดความสามารถ
ความเร็วสูงสุด 185 กม./ชม. 
บินได้นาน 11 ชม.
เพดานบิน 15,000 ฟุต
พิสัยบิน 200 กม.


ปัจจุบัน ทบ. ได้จัดหา UAV  ระบบที่  2  เพิ่มอีก  1 ระบบ ได้แก่  UAV  รุ่น SERCHER  MK II  โดยมอบให้ ศบบ. ( กอง บ.เบา )
เป็นหน่วยรับผิดชอบ และดำเนินการขออนุมัติปรับปรุง โครงสร้างการจัดหน่วยเพื่อรองรับ  UAV  ทั้ง 2  ระบบ ในอนาคต