เฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 1 (ฮ.ท.1)

ผู้สร้าง
บริษัทเบลล์เฮลิคอปเตอร์ สหรัฐอเมริกา
ประเภท
ฮ.ใช้งานทั่วไป 13 ที่นั่ง
เครื่องยนต์
T53-L-13-B, BA จำนวน 1 เครื่อง 1,400 แรงม้า ที่รอบ 6,600
การบรรทุกติดตั้งอุปกรณ์พิเศษ
น้ำหนักรวม 9,500 ปอนด์
น้ำหนักบรรทุกภายใน 3,400 ปอนด์
น้ำหนักบรรทุกภายนอก 4,000 ปอนด์
ติดเปลสนามได้ 6 เปล
ระบบจรวดไฮดร้า 70 มม. หรือ 2.75 นิ้ว
ปืนกล XM93 มินิกัน 2 กระบอก
จรวดขนาด 2.75 นิ้ว
สมรรถนะและขีดความสามารถ
ความเร็วสูงสุด 124 นอต หรือ 223 กม./ชม. 
ความเร็วเดินทาง 100 นอต หรือ 180 กม.ชม.