ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม บินต้องปลอดภัย รบต้องชนะ

 

 พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อแผนดิน
เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
ณ หน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๑

พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.ให้การต้อนรับ
พล.อ.โกญจนาท ศุกระเศรณี ประธานคณะที่ปรักษากองทัพบก
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณา ศูนย์การบินทหารบก 
เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๑
พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา
ณ พุทธศาสนสถาน ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๑

พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
ให้การตรวจเยี่ยม การเยี่ยมญาติทหารใหม่
ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๖๑


 


พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
ร่วมกิจกรรม morning brief (ครั้งที่ ๗) จังหวัดลพบุรี
ณ ห้องประชุมภานุสรณ์ สำนักงานชลประทานที่ ๑๐
เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๑


 


พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
และคณะ ตรวจความพร้อมในการฝึกภาคสนามของหน่วยร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว
ในการฝึกการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ
ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธี อ.วังน้ำเขียว
เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ เม.ย. ๖๑


คุณนริสรา อินทร์วร ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นประธาน จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำปี ๒๕๖๑
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๘ มิ.ย. ๖๑


คุณขนิษฐา กาญจนอุดมการ
ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. พร้อมคณะ
และบุตรพิเศษ ร่วมโครงการ อาชาบำบัด
ณ วัลภาฟาร์ม เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๑

คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในการประชุมเพื่อมอบนโยบาย และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ของชมรมแม่บ้าน ศบบ. ณ ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๘ พ.ค. ๖๑


คุณ นริสรา อินทร์วร
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. พร้อมคณะ
เยี่ยมและมอบอาหารเสริม แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ
น.ส.ชุติกาญจน์ ศุภกสิกิจ บุตรของ
จ.ส.อ. สุรทัศน์ ศุภกสิกิจ สังกัด กบร.ศบบ.
ณ บ้านพักข้าราชการศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๑

คุณ นริสรา อินทร์วร
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. พร้อมคณะ
เข้าเยี่ยมผู้ป่วยทุคลภาพ ณ กองพันป้องกันฐานบิน ศุนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๖๑

 

 

 

 

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ฮล.๑๗
ฮ.ฝ.๔๘๐
ฮ.ลว.๕๕๐
ฮ.ท.๗๒
 
ฮ.ท.๑๔๕
ฮ.ท.๑๓๙
 

 

 

 


 

 


 


การดำเนินโครงการลดสถิติอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์ ปี 2560
Company Logo design