ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม บินต้องปลอดภัย รบต้องชนะ

 

 

 

พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
และผู้บังคับบัญชาที่ปฎิบัติหน้าที่ รอว.CAT - ๙๐๔ ของ ศบบ.
รวมทั้ง ข้าราชการที่สมัครจิตอาสา
ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล ฯ
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ณ วัดเขาพระงาม
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๖๐
พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรตินักบินสัมพันธ์
ณ ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๖๐
พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒
ณ ศุนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๐ 

พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ขั้นที ่๒
ณ สนามเทพหัสดิน ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ย. ๖๐ 

พ.อ.วรุตม์ นนทวงษ์ รอง ผบ.ศบบ.(๒) ผู้แทน ผบ.ศบบ.
ร่วมกิจกรรม Morning brief ผู้บังคับหน่วยทหาร หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ฯ
ณ แหล่งสมาคม นสศ. อ.เมือง จว.ล.บ.
เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๖๐


 


พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยม หน่วย ศูนย์การบินทหารบก
โดยมี พล.ต.เชาวน์โรจน์ สอโส ผบ.ศบบ. และคณะให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๐พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล
ณ สนามเทพหัสดิน ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๐คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น น้ำสมุนไพร
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๐

คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในพิธิปิดโครงการ โยคะดี๊ดี ชีวีมีสุข (ภาพ) ดี
ณ โรงยิม กองพันบินที่ ๒๑ ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที ๒๐ ก.ย. ๖๐

คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. และคณะฯ
ให้การต้อนรับ คณะฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๖๐

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ฮล.๑๗
ฮ.ฝ.๔๘๐
ฮ.ลว.๕๕๐
ฮ.ท.๗๒
 
ฮ.ท.๑๔๕
ฮ.ท.๑๓๙
 

 

 

 


- ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร

-การเสนอข้อมูลคุณลักษณะอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา

- แผนจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมปรับปรุงคลังกระสุน


-ประกวดราคาจ้าง งานซ่อมบำรุงระบบประปา

-ประกาศร่างประกาศประกวดราคา

-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 61 งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายร้อย ข.1003-15

-เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมบำรุงระบบประปา ปี 61

-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้าง ซ่อมอาคาร บก.รร.การบิน ทบ. ,,งานซ่อมโรงรถจุ 24 คัน และโรงเก็บ ฮ.ล.47 ดี รวม 3 หลัง

-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหาร จุ 10 ครอบครัว รวม 3 หลัง

-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงห้องแถวนายสิบ รวม 5 หลัง

-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหาร รวม 4 หลัง

-ประกาศประกวดราคา งานซ่อมอาคาร บก.รร.การบิน ทบ. รวม 3 หลัง

-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมปรับปรุงพิพิธภัณฑ์การบินทหารบก

- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานซ่อมอาคาร รร.การบิน ทบ., โรงเก็บ ฮ.ล.47D

- การเสนอข้อมูลคุณลักษณะอากาศยานเฮลิคอปเตอร์โจมตี

-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 รวม 3 หลัง

-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมโรงเก็บฯ

- ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงตึกแถว รวม 4 หลัง


การดำเนินโครงการลดสถิติอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์ ปี 2560


การดำเนินโครงการลดสถิติอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์ ปี 2560
Company Logo design