ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม บินต้องปลอดภัย รบต้องชนะ

 

 พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานกิจกรรม "ปลูกและประดับดอกดาวเรืองบานสะพรั่ง"
รวมพลังชาวค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ถวายแด่พ่อหลวง
ณ บริเวณหน้าค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ศูนย์การบินทหารบก จว.ลพบุรี
เมื่อวันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๐

พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสา
ณ ห้องประชุม ๔ ศบบ.
เมื่อวันที่ ๕ ต.ค. ๖๐


 

 

พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องยศ ให้กับนายทหารที่เลื่อนยศสูงขึ้น
ณ บก.ศบบ. เมื่อวันที่ ๔ ต.ค. ๖๐

พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษา หลักสูตรศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ ๖๒
และหลักสูตรช่างอากาศยาน ทหารบก รุ่นที่ ๔๒
ณ ที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ศบบ.
เมื่อวันที่ ๓ ต..ค. ๖๐พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิปัสนากรรมฐาน ประจำปี ๒๕๖๐
ณ อาคารรับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ศบบ.
เมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๖๐พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
และครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย ณ บก. ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๐พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
เป็นประธานในพิธี มอบเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต
สำหรับกำลังพลกองทัพบก ณ ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ย. ๖๐คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในพิธิปิดโครงการ โยคะดี๊ดี ชีวีมีสุข (ภาพ) ดี
ณ โรงยิม กองพันบินที่ ๒๑ ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที ๒๐ ก.ย. ๖๐


คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. และคณะฯ
ให้การต้อนรับ คณะฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๖๐

คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. และคณะฯ
เยี่ยม และมอบของใช้ที่จำเป็นให้กับ บุตรที่มีความต้องการพิเศษ
ของกำลังพล ศบบ. ณ บ้านพักฯ ศบบ.
เมื่อวันที่ ๘ ก.ย.๖๐

คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานรับมอบดอกไม้จันทน์ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์
"ดอกไม้จันทน์แห่งความจงรักภักดี" ของ ชมรมแม่บ้าน ศบบ.
ณ อาคารที่รับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ศบบ.
ในการนี้ ผบ.ศบบ. และ คณะผู้บังคับบัญชา
ร่วมถ่ายภาพในการจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ
เมื่อวันที่ ๘ ก.ย.๖๐

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ฮล.๑๗
ฮ.ฝ.๔๘๐
ฮ.ลว.๕๕๐
ฮ.ท.๗๒
 
ฮ.ท.๑๔๕
ฮ.ท.๑๓๙
 

 

 

 - การนำเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนฝากเข้าทุนเรือนหุ้น
-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้าง ซ่อมอาคาร บก.รร.การบิน ทบ. ,,งานซ่อมโรงรถจุ 24 คัน และโรงเก็บ ฮ.ล.47 ดี รวม 3 หลัง

-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหาร จุ 10 ครอบครัว รวม 3 หลัง

-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงห้องแถวนายสิบ รวม 5 หลัง

-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหาร รวม 4 หลัง

-ประกาศประกวดราคา งานซ่อมอาคาร บก.รร.การบิน ทบ. รวม 3 หลัง

-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมปรับปรุงพิพิธภัณฑ์การบินทหารบก

- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมางานซ่อมอาคาร รร.การบิน ทบ., โรงเก็บ ฮ.ล.47D

- การเสนอข้อมูลคุณลักษณะอากาศยานเฮลิคอปเตอร์โจมตี

-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 รวม 3 หลัง

-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมโรงเก็บฯ

- ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงตึกแถว รวม 4 หลัง


การดำเนินโครงการลดสถิติอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์ ปี 2560


การดำเนินโครงการลดสถิติอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์ ปี 2560
Company Logo design