ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม บินต้องปลอดภัย รบต้องชนะ

 

 

 

พ.อ.วรุตม์ นนทวงษ์ รอง ผบ.ศบบ. (๒)
ให้การต้อนรับ คณะ จก.ขส.ทบ.
เข้าตรวจกิจการส่งกำลังบำรุงของ ศบบ.
ตามแผนการจรวจกิจการส่งกำลังบำรุง ประจำปี ๒๕๖๑
ณ ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๖๑


 

พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นปรระธานในพิธี มอบทุนการศึกษาให้
นักเรียนโรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์
ณ โรงเรียนทหารบกอุปถัมภ์
เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๖๑


 


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมผู้ป่วยบาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม
ณ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๖๑
 


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
ณ สนามสีหราชเดโช
เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๖๑

พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
เป็นประธานในการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๑
ณ ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๖๑ 


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๑
ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๔ ม.ค. ๖๑
พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
และผู้บังคับบัญชาที่ปฎิบัติหน้าที่ รอว.CAT - ๙๐๔ ของ ศบบ.
รวมทั้ง ข้าราชการที่สมัครจิตอาสา
ร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล ฯ
เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ณ วัดเขาพระงาม
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๖๐คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐


คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น น้ำสมุนไพร
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๐

คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในพิธิปิดโครงการ โยคะดี๊ดี ชีวีมีสุข (ภาพ) ดี
ณ โรงยิม กองพันบินที่ ๒๑ ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที ๒๐ ก.ย. ๖๐

คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. และคณะฯ
ให้การต้อนรับ คณะฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชนและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๘ ก.ย. ๖๐

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ฮล.๑๗
ฮ.ฝ.๔๘๐
ฮ.ลว.๕๕๐
ฮ.ท.๗๒
 
ฮ.ท.๑๔๕
ฮ.ท.๑๓๙
 

 

 

 


-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานก่อสร้างโรงรถหลังคาสูงจุ 10 คัน

-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน จำนวน 5 หลัง ปี 61

-ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน จำนวน 5 หลัง ปี 61

-ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงรถหลังคาสูง จุ 10 คัน ปี 61
-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงคลังกระสุน

-ร่างประกาศประกวดราคา งานก่อสร้างโรงรถ

-ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างโรงรถ

-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศแผนจัดจ้าง งานซ่อมเรือนแถวประทวน รวม 5 หลัง

- ประกาศประกวดราคางานซ่อมคลังกระสุน ปี 61

-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงนซ่อมบำรุงระบบประปา

-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหาร ฯ

 


การดำเนินโครงการลดสถิติอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์ ปี 2560


การดำเนินโครงการลดสถิติอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์ ปี 2560
Company Logo design