ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม บินต้องปลอดภัย รบต้องชนะ

 

 
พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
เป็นประธานในพิธี การสัมมนาหน่วยบินทหารบก เรื่อง "ข้อเสนอแนะต่อร่างหลักสูตรชั้นนายร้อย-ชั้นนายพัน ทหารการบิน" ณ โรงแรมซีซ่าร์พาเลช พัทยา ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ ส.ค. ๖๐


 


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายนายทหารสัญญาบัตรณ ห้องประชุม (๔) เมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค. ๖๐
พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
ร่วมงานวันดำเนิด รร.จปร. ณ รร.จปร. เมื่อวันที่ ๕ ส.ค.๖๐ 


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ฯ
ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อ.เมือง จว.ล.บ.
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ค.๖๐พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
ร่วมกิจกรรมร่วมใจปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวาย
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา
ณ วัดป่าธรรมวิสุทธิมงคล ต.เขาพระงาม อ.เมือง จว.ลพบุรี
เมื่อวันที่ ๒๗ ก.ค. ๖๐พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.และ
คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเมืองใหม่ฯ ครบรอบปีที่ ๖๓
เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค. ๖๐
พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธี วันคลายวันสถาปนา กองพันบินที่ ๔๑
ครบรอบ ๔๔ ปี ณ กองพันบินที่ ๔๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ก.ค. ๖๐คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในพิธีมอบทุนยังชีพ ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษฯ
และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ กำลังพล ของ ศูนย์การบินทหารบก รวม ๑๒ ราย
ณ อาคารที่ทำการชมรมแม่บ้าน ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๑๘ ส.ค. ๖๐


คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในพิธี แม่หนูคนดีที่ ๑
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๖๐

คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
ให้การตอนรับ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบก และคณะ
ในการทำพิธีเปิด ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต บุตรที่มีความต้องการพิเศษ และเยี่ยมกิจการชมรมแม่บ้าน ณ โรงพยาบาลอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๐

คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในพิธี ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๖๐


คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ฮล.๑๗
ฮ.ฝ.๔๘๐
ฮ.ลว.๕๕๐
ฮ.ท.๗๒
 
ฮ.ท.๑๔๕
ฮ.ท.๑๓๙
 

 

 

 

 

 

 

-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 รวม 3 หลัง

-ประกาศเชิญชวนประดวกราคา เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตารางเปิดเผยราคากลาง จ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงตึกแถวนายทหาร รวม 3 หลัง

- ประกาศเซิญชวนประกวดราคา เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และตารางเปิดเผยราคากลาง งานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงห้องแถวนายสิบ รวม 5 หลัง

- ร่างประกาศเชิญชวนประกวดราคา ฯ งานซ่อมปรับปรุงตึกแถว รวม 3 หลัง

--ร่างประกาศประกวดราคา และร่างประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงห้องแถวนายสิบ จุ 10 ครอบครัว

-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานซ่อมโรงเก็บฯ

-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

- ประกาศร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมางานซ่อมปรับปรุงตึกแถว รวม 4 หลัง

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างเหมางานซ่อมแซมถังเก็บน้ำ ฯการดำเนินโครงการลดสถิติอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์ ปี 2560


การดำเนินโครงการลดสถิติอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์ ปี 2560
Company Logo design