ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม บินต้องปลอดภัย รบต้องชนะ

 

 พล.ต. วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ. พร้อมด้วยประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
และ กำลังพลของศบบ. ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๖๑
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.
พล.ต. วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ. พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชา
และกำลังพลจิตอาสา ของ ศบบ.
ร่วมกับ คณะครู นักเรียน โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์
ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา พัฒนา โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์
เมื่อวันที่ ๖ ส.ค. ๖๑ ณ โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ
พล.ต. วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
ได้กรุณาเป็นประธาน พิธีเวียนเทียน
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๑ เวลา ๐๗๓๐
ณ พุทธศาสนสถาน ศบบ.
พล.ต. วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ. พร้อมด้วย คุณนริสรา อินทร์วร
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล
และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา
๒๘ ก.ค. ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ก.ค. ๖๑
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.

 

พล.ต. วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ. พร้อมด้วยประธานชมรมแม่บ้าน
ศูนย์การบินทหารบกคณะผู้บังคับบัญชา และภริยา ร่วม บันทึกเทปอาเศียรวาท
เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
เมื่อ วันที่ ๒๔ ก.ค. ๖๑ ณ ททบ. จว.ก.ท.


พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา ฯ
เนื่องในสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณหน้า พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา ฯ
เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๑
คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
และ รองประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาปริญญาตรี
ทุนยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสทุพพลภาพ
ของ กำลังพลกองทัพบก และรับมอบทุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของ ศบบ.
เมื่อวันที่ ๗ ส.ค.๖๑ ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสร ทบ.


คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศบบ.
เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และ ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ก.ค. ๖๑
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศบบ.

คุณขนิษฐา กาญจนอุดมการ
ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. พร้อมคณะ
ร่วมกิจกรรมอาชาบำบัด ณ สนามขี่ม้าค่ายพิบูลยสงคราม
เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๑

คุณนริสรา อินทร์วร ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นประธาน ในพิธีระลึกพระคุณครู ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๑

คุณขนิษฐา กาญจนอุดมการ
ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. พร้อมคณะ
และบุตรพิเศษ ร่วมโครงการ อาชาบำบัด
ณ วัลภาฟาร์ม เมื่อวันที่ ๖ ก.ค. ๖๑
 

 

 

 

 

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ฮล.๑๗
ฮ.ฝ.๔๘๐
ฮ.ลว.๕๕๐
ฮ.ท.๗๒
 
ฮ.ท.๑๔๕
ฮ.ท.๑๓๙
 

 

 

 


 

 


 


การดำเนินโครงการลดสถิติอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์ ปี 2560
Company Logo design