ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม บินต้องปลอดภัย รบต้องชนะ

 

 พ.อ.วรุตม์ นนทวงษ์ รอง ผบ.ศบบ.(๑)
เป็นประธานในพิธี รดน้ำดำหัว ผู้บังคับบัญชา
เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๑
พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ. และประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำทีมร่วมแข่งขันการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย
ของ ศบบ. ในงาน "เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย"
ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า
เมื่อวันที่ ๘ เม.ย. ๖๑
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลอันดับที่ ๕ (รางวัลชมเชย)พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีมอบสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต
ให้กับทายาทของ จ.ส.ท.อดิศร ราศรี ข้าราชการสังกัด พัน.ซบร.บ.ทบ.
ณ ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๖๑

พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร
ณ ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๖๑ 

 

พิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก 
ณ ศาลาพิษณุโลกประชารารถ เมื่อวันที่ ๓ เม.ย. ๖๑


 


พ.อ.วีรยุทธ อินทร์วร รอง ผบ.ศบบ. (๑)
เป็นประธานในการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร
ผู้บังคับบัญชา ศบบ. และ สื่อมวลชน จว.ลบ.
ณ ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๑

]

คุณขนิษฐา กาญจนอุดมการ
ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. พร้อม คณะ
ให้การต้อนรับคณะ แพทย์ พยาบาลและนักกายภาพบำบัดจาก รพ.อ.ป.ร.
เข้าเยี่ยมติดตามอาการ บุตรที่มีความต้องการพิเศษ
ณ ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๑


คุณสุดารัตน์ ชินบุตร
ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. พร้อม คณะ
และบุตรพิเศษ จำนวน ๓ ราย ร่วมโครงการ อาชาบำบัด
ณ วัลภาฟาร์ม เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๑

คุณ นริสรา อินทร์วร
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. และคณะ ร่วมชมกิจกรรม
อาชาบำบัด บุตรที่มีความต้องการพิเศษ
ณ วัลลภาฟาร์ม เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๖๑

พิธี รับ - ส่ง หน้าที่ ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
ณ อาคารที่ทำการชมรมแม่บ้าน ศบบ. เมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๖๑

   

 

 

 

 

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ฮล.๑๗
ฮ.ฝ.๔๘๐
ฮ.ลว.๕๕๐
ฮ.ท.๗๒
 
ฮ.ท.๑๔๕
ฮ.ท.๑๓๙
 

 

 

 
Company Logo design