ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม บินต้องปลอดภัย รบต้องชนะ

 

 พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
ร่วมกิจกรรม morning brief (ครั้งที่ ๗) จังหวัดลพบุรี
ณ ห้องประชุมภานุสรณ์ สำนักงานชลประทานที่ ๑๐
เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ค. ๖๑
พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
และคณะ ตรวจความพร้อมในการฝึกภาคสนามของหน่วยร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว
ในการฝึกการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ
ณ พื้นที่สนามฝึกทางยุทธวิธี อ.วังน้ำเขียว
เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ เม.ย. ๖๑ 

พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีอำลาหน่วยทหารและธงชัยเฉลิมพล
ณ สนามเทพหัสดิน ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๑

พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
ตรวจเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ศบบ.
เมื่อวันที่ ๒๖ เม.ย. ๖๑พ.อ.บุญนัศฐ์ ชินวงศ์พรหม ผู้แทน ผบ.ศบบ.
ร่วมพิธีวันคลายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ หอประชุมอำเภอเมือง จว.ล.บ.
เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑


 

พ.อ.วรุตม์ นนทวงษ์ รอง ผบ.ศบบ.(๑)
เป็นประธานในพิธี รดน้ำดำหัว ผู้บังคับบัญชา
เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๑


คุณ นริสรา อินทร์วร
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. พร้อมคณะ
เยี่ยมและมอบอาหารเสริม แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษ
น.ส.ชุติกาญจน์ ศุภกสิกิจ บุตรของ
จ.ส.อ. สุรทัศน์ ศุภกสิกิจ สังกัด กบร.ศบบ.
ณ บ้านพักข้าราชการศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๖๑


คุณ นริสรา อินทร์วร
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. พร้อมคณะ
เข้าเยี่ยมผู้ป่วยทุคลภาพ ณ กองพันป้องกันฐานบิน ศุนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒ พ.ค. ๖๑

คุณขนิษฐา กาญจนอุดมการ
ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. พร้อมคณะ
ให้การต้อนรับคณะ แพทย์ พยาบาลและนักกายภาพบำบัดจาก รพ.อ.ป.ร.
เข้าเยี่ยมติดตามอาการ บุตรที่มีความต้องการพิเศษ
ณ ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๑

คุณสุดารัตน์ ชินบุตร
ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. พร้อม คณะ
และบุตรพิเศษ จำนวน ๓ ราย ร่วมโครงการ อาชาบำบัด
ณ วัลภาฟาร์ม เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๑

คุณ นริสรา อินทร์วร
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. และคณะ ร่วมชมกิจกรรม
อาชาบำบัด บุตรที่มีความต้องการพิเศษ
ณ วัลลภาฟาร์ม เมื่อวันที่ ๕ เม.ย. ๖๑

 

 

 

 

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ฮล.๑๗
ฮ.ฝ.๔๘๐
ฮ.ลว.๕๕๐
ฮ.ท.๗๒
 
ฮ.ท.๑๔๕
ฮ.ท.๑๓๙
 

 

 

 
Company Logo design