ตะวันลับขอบฟ้า  ขุนเขา  ฮ. บ่  ผ่อนเสียงเบา  กู่ก้อง  ภารกิจรับเหมา  ทุกอย่างสั่งมา  เพียงดับชีวิตสิ้น  เพื่อชาติเรายอม บินต้องปลอดภัย รบต้องชนะ

 

 พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต
สำหรับกำลังพลกองทัพบก ณ ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค. ๖๑
พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีวันสถาปนากองพันบินที่ ๒ ครบรอบ ๔๘ ปี
เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๑
พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เข้าร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายลมหนาว ณ พระลานพระราชวังดุสิต
เมื่อวันที่ ๙ มี.ค. ๖๑
พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
ให้การต้อนรับ คณะ ผอ.สงป.กห. เข้าเยี่ยมชมกิจการ ศบบ.
ณ ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๖ มี.ค. ๖๑


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนนักกีฬา
ณ บก.ศบบ. เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๑
พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศ
นายทหารสัญาญาบัตร ณ บก.ศบบ. 
เมื่อวันที่ ๕ มี.ค. ๖๑


 

พ.อ.วรุตม์ นนทวงษ์ รอง ผบ.ศบบ. ( ๒ )
เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑
ณ พุทธศาสนสถาน ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๑


]

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การบินทหารบก จัดกิจกรรม
หนูน้อยศิลปะ และ โครงการทัศนศึกษา
เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๖๑


คณะชมรมแม่บ้าน ศบบ. เยี่ยมผู้ป่วย และ บุตรที่มีความต้องการพิเศษ
ณ กองพันป้องกันฐานบิน ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันท่ี่ ๒๘ ก.พ. ๖๑

คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๐

คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น น้ำสมุนไพร
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๖๐

คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
คลิก
ฮล.๑๗
ฮ.ฝ.๔๘๐
ฮ.ลว.๕๕๐
ฮ.ท.๗๒
 
ฮ.ท.๑๔๕
ฮ.ท.๑๓๙
 

 

 

 


-ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างจัดหาหลัก

-ประกาศผู้ชนะการเสนาราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน จำนวน 5 หลัง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานก่อสร้างโรงรถหลังคาสูงจุ 10 คัน

-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน จำนวน 5 หลัง ปี 61

-ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน จำนวน 5 หลัง ปี 61

-ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงรถหลังคาสูง จุ 10 คัน ปี 61
-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงคลังกระสุน

-ร่างประกาศประกวดราคา งานก่อสร้างโรงรถ

-ประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างโรงรถ

-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

-ประกาศแผนจัดจ้าง งานซ่อมเรือนแถวประทวน รวม 5 หลัง

- ประกาศประกวดราคางานซ่อมคลังกระสุน ปี 61

-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงนซ่อมบำรุงระบบประปา

-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหาร ฯ

 


การดำเนินโครงการลดสถิติอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์ ปี 2560


การดำเนินโครงการลดสถิติอากาศยานอุบัติเหตุใหญ่เป็นศูนย์ ปี 2560
Company Logo design