ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

-ประกาศราคากลาง จ้างจัดหาหลักสูตรฝึกบินทบทวนและฝึกทบทวนการซ่อมบำรุง ฮ.ท.412

- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างจัดหาหลักสูตรฝึกบินทบทวนและฝึกทบทวนการซ่อมบำรุง ฮ.ท.412

-การเสนอข้อมูลคุณลักษณะอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา