ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 

-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างจัดหาหลักสูตรฝึกบินทบทวนและฝึกทบทวนการซ่อมบำรุง ฮ.ท.412

-ประกาศผู้ชนะการเสนาราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนจุ 10 ครอบครัว หมายเลข ค.1304/18, ค.1303/18, ค.1306/18, ค.1307/18 และ ค.1308/18 จำนวน 5 หลัง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานก่อสร้างโรงรถหลังคาสูงจุ 10 คัน

-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนจุ 10 ครอบครัว หมายเลข ค.1304/18, ค.1303/18, ค.1306/18, ค.1307/18 และ ค.1308/18 รวม 5 หลัง

-ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนจุ 10 ครอบครัว หมายเลข ค.1304/18, ค.1303/18, ค.1306/18, ค.1307/18 และ ค.1308/18 รวม 5 หลัง

-ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานก่อสร้างโรงรถหลังคาสูง จุ 10 คัน 1 หัวโรง (พัน.ซบร.บ.ทบ.) จำนวน 1 หลัง ของ ศูนย์การบินทหารบก

-ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงคลังกระสุน

-ร่างประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานก่อสร้างโรงรถหลังคาสูง จุ 10 คัน 1 หัวโรง (พัน.ซบร.บ.ทบ.) จำนวน 1 หลัง

-ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งานก่อสร้างโรงรถหลังคาสูง จุ 10 คัน 1 หัวโรง (พัน.ซบร.บ.ทบ.) จำนวน 1 หลัง

- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย จุ 10 ครอบครัว หมายเลข ข.1003/15

- ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนารยทหารประทวนจุ 10 ครอบครัว หมายเลข ค.1304/18, ค.1303/18, ค.1306/18, ค.1307/18 และ ค.1308/18 รวม 5 หลัง

- ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงคลังกระสุน หมายเลข ก.071/13, ก.123/26 และ ก.124/26 รวม 3 หลัง

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานซ่อมบำรุงระบบประปา ของศูนย์การบินทหารบก

-การเสนอข้อมูลคุณลักษณะอากาศยานเฮลิคอปเตอร์ลาดตระเวนติดอาวุธ เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณา

- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 งานก่อสร้างโรงรถหลังคาสูง จุ 10 คัน 1 หัวโรง (พัน.ซบร.บ.ทบ.) จำนวน 1 หลัง ของ ศบบ