แจ้งการใช้ห้วงอากาศ ศูนย์การบินทหารบก

- ศป. แจ้งการใช้ห้วงอากาศ ๓ ต.ค. ๖๐