พ.อ.ศิริศักดิ์   เทศนา รอง ผบ.ศบบ. ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ ๑๑๖ ปี ของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม
ณ อนุสาวรีย์ จอมพล ป.พิบูลสงคราม วงเวียนศรีสุริโยทัย จว.ล.บ. เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ ก.ค.๕๖