.


พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร
ณ ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๔ เม.ย. ๖๑