.


พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำทีมร่วมแข่งขันการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย
ของ ศบบ. ในงาน "เถลิงศกสุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย"
ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า
เมื่อวันที่ ๘ เม.ย. ๖๑
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลอันดับที่ ๕ (รางวัลชมเชย) จากจำนวน ๔๔ ทีม ได้ ๘๕/๑๐๐ คะแนน