.


พ.อ.วรุตม์ นนทวงษ์ รอง ผบ.ศบบ.(๑)
เป็นประธานในพิธี รดน้ำดำหัว ผู้บังคับบัญชา
เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.
เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๑