.


คุณสุดารัตน์ ชินบุตร
ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. พร้อม คณะ
และบุตรพิเศษ จำนวน ๓ ราย ร่วมโครงการ อาชาบำบัด
ณ วัลภาฟาร์ม เมื่อวันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๑