.


คุณขนิษฐา กาญจนอุดมการ
ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. พร้อม คณะ
ให้การต้อนรับคณะ แพทย์ พยาบาลและนักกายภาพบำบัดจาก รพ.อ.ป.ร.
เข้าเยี่ยมติดตามอาการ บุตรที่มีความต้องการพิเศษ
ณ ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๑