.


พล.ต. วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ. พร้อมด้วย ผู้บังคับบัญชา
และกำลังพลจิตอาสา ของ ศบบ.
ร่วมกับ คณะครู นักเรียน โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์
ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา พัฒนา โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์
เมื่อวันที่ ๖ ส.ค. ๖๑ ณ โรงเรียนศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์