.


คุณขนิษฐา กาญจนอุดมการ
ผู้แทนประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. พร้อมคณะ
ร่วมกิจกรรมอาชาบำบัด ณ สนามขี่ม้าค่ายพิบูลยสงคราม
เมื่อวันที่ ๑๒ ก.ค. ๖๑