.พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา ฯ
เนื่องในสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ บริเวณหน้า พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา ฯ เมื่อวันที่ ๑๘ ก.ค. ๖๑