.


พล.ต. วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ. พร้อมด้วยประธานชมรมแม่บ้าน
ศูนย์การบินทหารบกคณะผู้บังคับบัญชา และภริยา ร่วม บันทึกเทปอาเศียรวาท
เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
เมื่อ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๖๑ ณ ททบ. จว.ก.ท.