.


คุณ นริสรา อินทร์วร ประธานกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศบบ.
เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และ ถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ก.ค. ๖๑
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศบบ.