.


พล.ต. วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ. พร้อมด้วย คุณนริสรา อินทร์วร
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล
และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ก.ค. ๖๑
ณ หอประชุมสันติสุข ศบบ.