.


พล.ต.วีรยุทธ อินทร์วร ผบ.ศบบ.ให้การต้อนรับ
พล.อ.โกญจนาท ศุกระเศรณี ประธานคณะที่ปรักษากองทัพบก
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณา ศูนย์การบินทหารบก 
เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๑