.


พ.อ.วรุตน์ นนทวงษ์ รอง ผบ.ศบบ. ( ๒ )
เป็นประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑
ณ พุทธศาสนสถาน ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๑