.


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. พร้อมด้วย คุณแพรวพัตรา สอโส
ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ. มอบข้าว ที่ได้จากการจัดซื้อ ตามโครงการรับซื้อข้าวจาก
ชาวนาโดยตรง เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๐
ให้กับกำลังพล และครอบครัว จำนวน ๒,๖๗๐ ถุง
น้ำหนักข้าวรวม ๑๔ ตัน ณ บริเวณหน้าเสาธง บก.ศบบ. ต.เขาพระงาม
อ.เมือง จว.ลพบุรี เมื่อวันที่ ๕ ม.ค.๖๐