.


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ขั้นที่ ๓ และการต้อนรับญาติทหารใหม่
ณ สนามเทพหัสดิน ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๖๐