.


คุณแพรวพัตรา สอโส ประธานชมรมแม่บ้าน ศบบ.
เป็นประธานในพิธี ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๙ มิ.ย. ๖๐