.


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. ให้การต้อนรับ
พล.อ.ธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปณา ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๐