.


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
เป็นประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๐ ผลัดที่ ๒
ณ ศุนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๖๐