.


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ. 
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิปัสนากรรมฐาน ประจำปี ๒๕๖๐
ณ อาคารรับประทานอาหารนายทหารสัญญาบัตร ศบบ.
เมื่อวันที่ ๖ ต.ค. ๖๐