.


พล.ต.เชาวน์โรจน์  สอโส ผบ.ศบบ.
เป็นประธานในพิธีสวนสนามอำลาธงชัยเฉลิมพล ณ สนามเทพหัสดิน ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๐