.


พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ.ตรวจเยี่ยม หน่วย ศูนย์การบินทหารบก
โดยมี พล.ต.เชาวน์โรจน์ สอโส ผบ.ศบบ. และคณะให้การต้อนรับ
เมื่อวันที่ ๓๑ ต.ค.๖๐